Monday, January 11, 2010

Artikel kedua

Tajuk artikel :
PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG

alamat artikel : http://www.usm.my/km/24-06/KM%20ART%2011.pdf

apa pandangan rakan seperjuanganku dpyik ambilan 2?

No comments:

Post a Comment

SEmoga SeTiaP TahuN Kita LebiH Baik